Skip to main content

Lid worden

Om te kunnen vliegen met één van de vliegtuigen van de Motorvliegclub Teuge, moet je minimaal in het bezit zijn van een RPL (Recreational Pilot License), een LAPL (Light Aircraft Pilot License) of een PPL ( Private Pilot License). Met dit brevet mag je bij daglicht een eenmotorig vliegtuig besturen en enkele passagiers meenemen. De meeste van onze clubleden hebben een dergelijk brevet.

Entreegeld (éénmalig): €57,00
Contributie (jaarlijks): Motorvliegclub Teuge €369,00

Jaarlijkse contributies zijn verschuldigd op de 1ste januari. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van aanmelding de nog resterende maanden aan contributie.

 

Aanmelden als nieuw lid

U kunt zich aanmelden met dit “formulier”

Nieuwe leden zullen na aanmelding uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

 

Wat gebeurt er met de gegevens op het formulier?

We willen onze leden prima vliegtuigen verhuren en ervoor zorgen dat jullie gebruik kunnen maken van een aantal diensten en voorzieningen die het beste bij jullie passen. Hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig. We vinden privacy heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met jullie persoonsgegevens om. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De MVA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit wordt beschreven in dit privacybeleid;
  • Verwerking van jullie persoonsgegevens beperkt is tot welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden;
  • Vragen vooraf om jullie toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van jullie persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jullie rechten omtrent jullie persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.
Aanmeld formulier